Mobiilisti liikkuva Sensei jokaisen judokan taskuun

 
3.10.2021

Mikä MoveSensei on?

MoveSensei on älypuhelimessa toimiva, virtuaalinen oppimisympäristö judoheittojen opetteluun. Sen avulla heittojen nimiä ja vaiheita opiskella itsenäisesti. MoveSensei on tarkoitettu judokalle, joka haluaa kehittää tekniikkaa aktiivisesti ja seurata omaa kehittymistään pelillisen sovelluksen avulla. Näin judosalin ulkopuolellakin voi perehtyä helposti judoon, vaikka bussia odottaessa, kun sovellus kulkee omassa kännykässä.

MoveSensei auttaa hahmottamaan voimien suuntia ja niiden liikkeiden vaiheisiin voi perehtyä itsenäisesti ja oman aikataulun mukaan. Kun perustekniikat ovat hallussa, niin heittojen suorittamisnopeutta voi tehostaa, kuten judon peruskurssilla- ja jatkoryhmissäkin. MoveSensei toimii hyvin esimerkiksi vyökokeeseen valmistautumisen tukena ja harjoitusten välissä itseopiskeluun. Nopeudessa voi aina haastaa muita käyttäjiä ja päästä keikkumaan tilaston kärkeen tehokkaimmalla Ipponilla. MoveSensein kehittäjä on  judovalmentaja Antti Renko, joka on perehtynyt judon biomekaniikkaan ja hyödyntänyt sovellustyössä insinööriosaamistaan ja ymmärrystään judosta ja sen oppimisesta.

MoveSensei on ladattavissa maksutta sovelluskaupasta ja judoseurat voivat luoda omia virtuaalidojojaan, ja tarjota judon harrastajille lisäpalvelua helposti ja tehokkaasti. MoveSensei kehittyy koko ajan käyttäjäpalautteen mukaan. Syyskuussa sovellusta päivitettiin lisäominaisuuksilla, jolloin heittoja tehdään eri suunnista ja liikkeessä huomioiden vastustajan liikkeet. Graafiikka kehittyy myös koko ajan. Judoseurat voivat luoda jäsenilleen oman klubinäkymän ja saada dojolle mm. seuransa logon seinälle. Ohjaajat ja judo-opettajat voivat hyödyntää sovellusta mm. harjoituksiin valmistavilla ennakkotehtävillä. MoveSensein avulla judoon voi tutustua myös lajista ja urheilusta kiinnostunut kaveri, vanhempi tai sukulainen. Näin sovellus toimii myös jäsenhankinnan tukena ja tarjoaa judokan lähipiirille osallistumismahdollisuuksia.

Mitä MoveSensei opettaa ja miten?

MoveSensei lisää tietoa eri tekniikoista, liikkeistä ja voimantuotosta helposti omaksuttavalla tavalla. MoveSenseissä oppii heittojen nimiä sekä voimien suuntia heittojen eri vaiheissa. Uudessa päivityksessä on ominaisuus, jolla uken tasapainoa visualisoidaan. Uusien tekniikoiden oppiminen on hidasta, jos se on vain tatamiharjoitusten varassa. Perinteisesti judoa opetetaan dojolla niin, että judo-opettaja kertoo ja sitten näyttää tekniikan, jota kaikki toistavat muutamia kertoja. Harjoituksissa hiotaan otteita ja liikesuuntia valmentajan antaessa palautetta. Alkuvaiheessa judoharjoituksia saattaa olla vain 1-2 krt/vko ja edellisen kerran harjoituksista on monella ehtinyt jo unohtua väliajoilla asioita. Judo-oppaita on toki laadittu jo kymmeniä vuosia piirroksin ja kuvitettu valokuvin. Nyt myös erilaiset Youtube-kanavat ja tekniikoiden opetusvideot täydentävät judokan oppimista. MoveSensensei tarjoaa tähän uudenlaisen oppimisympäristön virtuaalisalissa. MoveSenseissä heitot voi purkaa vaiheittain osiin ja kerrata animoitujen judokoiden liikkeitä yhä uudelleen omaan tahtiin. Judon periaatteiden mukaan vastustajan tasapaino pitää saada horjutettua ennen onnistuneen heiton tekemistä ja tämä näkyy nyt myös uudessa sovellusversiossa. 

Antti Renko toteaa, ettei MoveSenseitä ole kehitetty korvaamaan lähikontaktiharjoittelua, vaan tukemaan sen onnistumista. MoveSensein tekniikkaopetuksen lähtökohtana ja muistisääntönä on perinteinen jaottelu esimerkiksi jalka-, käsi-, ja lonkkaheittoihin. Kaikki heittotekniikat pystytään kuvaamaan kahden periaatteen mukaan ja MoveSensei hyödyntää näitä periaatteita visualisoimalla asioita esimerkiksi voimanuolten avulla, jotka näyttävät heiton suuntia sen eri vaiheissa. Osa heittotekniikoista tehdään voimaparilla, jossa vastakkaissuuntaisia voimia käytetään vastustajan kaatamiseen. Nämä heitot ovat energiatehokkaita, koska ukea “käännetään” nurin. Osa heittotekniikoista tehdään “vipua” käyttämällä. Näissä tekniikoissa ukea siirretään. Kaikissa judoheitoissa voima päätyy viimein tatamia kohti, kun vastustaja ohjataan mattoon selälleen. 

Renko toteaa, että:

”Biomekaniikan avulla heittojen käsittely on funktionaalisempaa ja siinä näkyy, että esimerkiksi jalkaheitoissa koko vartalo tekee työtä, jotta vastustaja saadaan käännettyä nurin. Judokamppailun oppimiseen tämä on erittäin tervetullutta ja osaa tiedoista voi käyttää myös esimerkiksi fysiikkaharjoittelun suunnitteluun, kun lajin perusteet ovat hallussa.”

Antti Renko kertoo, että animoitujen judokoiden taustalle on rakennettu aivan oikea biomekaniikan moottori, jolla voi vertailla voimia ja eri heittojen tehoa. MoveSenseissä pystyy näkemään, miten paljon energiaa kuluu minkäkin judoheiton tekemiseen. Tähän perehtyen voi halutessaan tutkia mm. omia lempitekniikoitaan ja niiden kuluttamaa energiaa kilpailupäivän aikana.

MoveSensei ei tietenkään korvaa judoharjoittelua, vaan tukee tätä ja antaa innokkaille harrastajille jo heti alkuvaiheessa mahdollisuuksia syventyä tekniikkaan omaehtoisesti”, toteaa Renko.

Kenelle MoveSensei on tarkoitettu?

MoveSensei on virtuaaliopas erityisesti aloittavalle judokalle ja se auttaa pidemmällekin edennyttä judo-oppilasta esimerkiksi vyökokeisiin valmistautumisessa tai vaikka omien kehittämiskohteiden löytämisessä tai vahvuuksien pohtimisessa.

MoveSensei on myös judo-opettajan ohjaajakaveri. Seuravalmentaja voi hyödyntää älypuhelimella toimivaa sovellusta antaen sopivia kertaustehtäviä tai harjoitteita treenien välissä.

”Peruskurssilla ohjattuja harjoituksia on tyypillisesti kaksi kertaa viikossa. Alkuvaiheessa tulee paljon uutta opittavaa, kun heittojen nimet opetellaan japaniksi. Itsenäisellä harjoittelulla voidaan tehostaa oppimista MoveSensein kanssa. Kun heittojen nimet ja suunnat ovat tuttuja treeneihin tultaessa, niin tatamilla voi keskittyä taitojen harjoittamiseen. Turvallista kaatumista helpottaa se, että ymmärtää liikkeen suuntia eri heitoista. Virtuaalisessa ympäristössä on mahdollista kehittää lajin ymmärtämistä nopeammin ennen varsinaisten judotaitojen kehittämistä. Tämä kannustaa uusia harrastajia pysymään lajin parissa pitempään, kun eteneminen nopeutuu ja pääsee valmistamaan itseään kohti seuraavaa vyöarvoa” toteaa Antti Renko.

Miten MoveSensei on syntynyt ja miten se kehittyy?

Antti Renko kertoo, että idea MoveSenseihin syntyi alun perin hänen valmentajaopintojensa aikana. Tuolloin hän mietti, miten saisi kilpajudokoiden heitoista tehokkaampia. Applikaation kehityksessä suurin apu on harrastuksen alkuvaiheessa olevien judokoiden käyttäjäkokemuksista, koska juuri tuolloin tulee paljon uutta asiaa lyhyessä ajassa.

”Sain idean ja teetin omilla säästöilläni demon, jossa oli kolme heittoa ja esittelin sitä ulkomailla Kodokania myöten. Joka paikasta saatu palaute oli, että todella mielenkiintoista ja onko tuo mahdollista? Se rohkaisi jatkamaan. Ajattelin, että tällaisesta olisi judokoille kaikkialla maailmassa hyötyä ja tämän avulla olisi mahdollista avata lajiin liittyvää mystiikkaa harrastajille sekä lajista kiinnostuneille. Keskustelin paljon ulkomaalaisten judovalmentajien kanssa lajin harrastajamääristä. Eri maita yhdistää yhteinen huoli judoharrastajien vaihtuvuudesta ja harrastajamäärien vähenemisestä kiristyvässä kilpailussa uusien lajien kanssa. suurin yksittäinen vaikuttava tekijä MoveSensein syntyyn on italialainen biomekaniikan professori Attilio Sacripanti, jonka kirjoitukset olivat opiskellessani parasta mitä olin judosta lukenut pitkään aikaan. Vuosi sitten otin häneen yhteyttä ja siitä asti hän on ollut erittäin arvokas neuvonantajani. Olemme edelleen yhteydessä ja tämä rohkaisee tekemään MoveSenseistä jatkuvasti paremman.”

MoveSenseitä kehitetään Startup-yrityksessä. Osakkaiden lisäksi rahoitus on tullut pieneltä ryhmältä sijoittajia, jotka näkevät applikaation tärkeänä judon ja urheilun edistämiseksi. MoveSenseitä on kehitetty 1,5 vuotta ja jatkossa applikaatiota kehitetään edelleen. Kun saadaan sovellukselle paljon käyttäjiä, jotka hankkivat myös erilaisia lisäominaisuuksia sovelluskaupasta, niin saamme lisärahoitusta kehittämistyöhön. MoveSensein kansainväliset mahdollisuudet on tunnistettu ja sen myötä yritys on saanut sparrausta ja taloudellista tukea Business Finlandilta, ELY-keskukselta sekä Finnveralta. Applikaation kannattavuus perustuu suureen määrään käyttäjiä ja näiden hankkimiin lisäominaisuuksiin, kuten mobiilisovelluksilla yleensä. Renko kertoo miten:

”Jokainen judoka voi edistää sovelluksen kehittämistä esimerkiksi osallistumalla päivähaasteisiin tai personoida omaa judokaansa tunnistettavammaksi sovelluksen lisäominaisuuksilla. MoveSensein peruskäyttö ei kuitenkaan maksa mitään ja siksi applikaatio on kaikkien saatavilla. Kaikkinainen palaute käyttäjiltä auttaa myös kehittämään MoveSenseitä entistä paremmaksi. Siksi tarvitsemme sovellukselle uusia käyttäjiä ja olisi hienoa, jos suomalaisetkin judoseurat olisivat mukana kehitystyössä. Käyttäjäpalautetta saadaan eniten sovelluskaupan arvioiden kautta. Syyskuun tilanne on, että Google Play kaupan arviointien keskiarvo on 4,37/5. Arvosteluja on noin kaksisataa. Tietysti sosiaalisessa mediassa tulee palautetta ihmisiltä ihan suoraan. Lisäksi saamme sähköpostia käyttäjiltä ja ne ovat meille arvokkaita ja vastaamme jokaiseen. Keväällä teimme suomalaisen ja ulkomaalaisen seuran kanssa pilottijaksoissa kokeilut ja niistä keräsimme palautteet. Olemme esitelleet applikaatiota myös EJU:n sekä IJF:n koulutuksessa työskenteleville sekä judopukuvalmistajille.”

MoveSensei ei kerää mitään käyttäjien henkilökohtaisia tietoja. Ainut mahdollisesti muille näkyvä asia on käyttäjänimi ja maatunnus, mikäli yltää maailmanlistalla Top 10:n joukkoon nopeimmilla heittosuorituksilla. Tulostiedoissa näkyy Käyttäjänimi, maa ja suoritusaika. Käyttäjä syöttää profiiliinsa pituuden, painon ja näkee oman viikkoaktiivisuutensa ja ne ovat tallessa vain käyttäjän puhelimessa. Biomekaniikka-tulokset heitoista lasketaan käyttäjän painon ja pituuden mukaan ja ne ovat käyttäjälle itselleen. Jos seuravalmentaja haluaa innostaa virtuaalisaliharjoitteluun, niin hän voi pyytää ryhmäänsä lähettämään kuvakaappaukset harjoitusaktiivisuudesta.

Judoa kaikille – myös kansainvälisesti

Antti Renko korostaa, että judon harrastajakenttä on paljon laajempi kuin huippujudo. Hän muistuttaa, että laji tarvitsee myös kasvua säilyäkseen elinvoimaisena. Sen vuoksi kaikki lajin pariin saatavat ihmiset pitäisi saada harrastamaan lajia jollain tasolla koko elämänsä.

Judo on hieno laji, mutta maailmassa on kilpailua kaikkien lajien kesken. Judon upeat periaatteet ja historia ovat edelleen ajankohtaisia, mutta meidän pitää huolehtia, että osaamme viestiä uusille harrastajaryhmille heitä kiinnostavalla tavalla. Kun olemme saaneet judoseuran salille uuden harrastajan, niin tarvitaan kaikki keinot hänen pitämisekseen lajin parissa ja MoveSensei tarjoaa tähän apua. Sovellus tulee yhdistämään erilaisia judokoita ja judosta kiinnostuneita käyttäjiä eri maissa ja maanosissa.”

Renko kertoo näkemyksensä tueksi, että tällä hetkellä MoveSensein saa jo seitsemänä kieliversiona, joita ovat: englanti, venäjä, suomi, saksa, ranska, espanja, sekä portugali. Applikaation latausmäärä nousee syyskuun aikana 100 000 lataajaan. Suosituimmat sovelluksen käyttäjämaat ovat Venäjä, Ranska, Kazakhstan, Brasilia, USA, Ukraina, Saksa ja Espanja. Euroopan Judounionille (EJU) on MoveSensei esitelty ja keskustelu sen hyödyntämisestä jatkuu. Kansainvälinen Judoliitto (IJF Academy) on osoittanut kiinnostuksensa, sillä huoli judon harrastajamäärien laskusta yhdistää kaikkia. Renko kertoo, että keinoja tavoittaa alkuvaiheen judokoita etsitään jatkuvasti ympäri maailmaa erilaisten yhteistyökumppaneiden toimesta. Judoliiton jäsenseuroilla on nyt hyvä mahdollisuus hyödyntää lokakuun aikana toteutettavaa klubitarjousta, jossa luodaan virtuaalinen dojo, jonne judoseura voi jakaa tunnuksiaan.

Sovelluskehityksen alkuvaiheessa kohderyhmänä ovat olleet lapset ja nuoret judokat, mutta palautetta sovelluksen käytöstä on tullut paljon myös aikuisilta lajin harrastajilta. He kokevat, että MoveSensei toimii aidosti judon oppimisen tukena. Judon pariin palaavilta harrastajailta on tullut palautetta, että sovelluksen avulla on voinut kerrata judon perusteita, heittojen nimiä ja madaltaa kynnystä aloittaa taas judo.

Käyttäjiksi haluamme tietenkin myös judo-opettajia ja harrastajien lähipiiriä, jotta tämä tukisi vuoropuhelua judosta ja avaisi myös judoyleisölle lajiin liittyvää mystiikkaa. Jos ajatellaan lajia elinikäisen oppimisen näkökulmasta, niin MoveSensein avulla voi esimerkiksi havainnollistaa sitä, millaiset voimat ja alastulot ovat turvallisia kaatuessa, kun on ikää tai toiminnallisia rajoitteita”, tiivistää Renko.

Haastattelun lopuksi Antti Renko muistuttaa, että kyseessä on maailman ensimmäinen interaktiivinen applikaatio judosta. Seurat voivat lajiin tutustuttaa applikaatiota esittelemällä ja sitten ihmiset tulevat kursseille taitoja oppimaan ja harrastuksessa edistymään. Antti Renko tiivistää ajatuksensa ja toiveensa suomalaisille judoseuroille ja judoyhteisölle seuraavasti:

Applikaation avulla voidaan lajista kiinnostuneille tarjota pöytä niin koreana kuin mahdollista, jotta kiinnostuneet aloittelijat saadaan heti sitoutumaan lajiin ja ottamaan se omakseen. Haluamme applikaation jokaiselle judokalle ei pelkästään lajin huipulle. MoveSensein tavoitteena on olla jokaisen judokan mukana koko harrastuksen ajan. Tämän myötä olemme koko maailman suurin käyttäjäryhmä judossa, mikä antaa mahdollisuuksia, jollaisia emme alun perin osanneet edes kuvitella.”

Miten judoseurat voivat saada oman virtuaalisalin?

Virtuaalisen kotisalin mahdollisuutta voi tiedustella sähköpostilla antti@movesensei.mobi.  Salit tehdään salikuvien pohjalta pientä maksua vastaan. Seura saa oman koodin, jolla kotisali tulee jäsenien käyttöön. Seurat voivat tämän antaa jäsenilleen ja lähipiirille tehtäviä treenien välissä.

Judoliitto on mukana tässä viestintäyhteistyössä ja judon tunnetuksi tekemisessä. Judoliiton huippujudo on keskittynyt Urheaan, joten nyt virtuaalidojolle pääsevät kaikki kiinnostuneet harjoittelemaan niin Suomessa kuin ulkomailla. Mukana lajin tunnetuksi tekemisessä on myös Urhea, jonka logo näkyy dojon seinällä samoin kuin Judoliiton logot ja Suomen lippu. Pääset tutustumaan harjoittelemaan virtuaalisesti Urhean salilla, kun käytät klubikoodina FIN_1820.

 

 

Tiedostot

Kirjoittaja

Taina Saha