Judoliitto ja Meido-Kan kehittävät huippujudokan urapolkua

Suomen Judoliitto ja helsinkiläinen judoseura Meido-kan kehittävät judokoiden huippu-urheiluun tähtäävää urapolkua Suomen Olympiakomitean Tähtiseura-prosessissa. Meido-Kan valikoitui pilottiseuraksi Tähtiseuratoimintaan määriteltyjen peruskriteerien perusteella, joissa huomioitiin seuran urheilullinen taso niin kansallisesti kuin kansainvälisesti sekä seuran sitoutuminen huippu-urheilun kehittämiseen ja yhteistyön vahvistamiseen lajiliiton kanssa.

 
4.2.2020

− Perustimme viime vuonna seuraan valmennuskomitean, jossa lähdimme pohtimaan seuran valmennuspolkua kaikille harrastajille, myös kilpailijoille. Tutkimme mitä muiden maiden liitot ovat tehneet, ja esimerkiksi Kanadan sekä Brittien ”High Performance” -mallin pohjalta löytyi hyviä esimerkkejä. Haasteenamme on tehdä suunnitelma, joka on mahdollista toteuttaa seuran resursseilla, Meido-Kanin puheenjohtaja Saku Tanayama kertoo.   

Viime vuoden loppupuolella Judoliitto etsi pilottiseuraa, joka lähtisi Tähtiseura-työkaluilla huippu-urheilun valmennusohjelmaan. Tanayama kertoo seuran kokeneen mukaan lähtemisestä olevan molemminpuolista hyötyä. Tähtiseuran työkalut ovat olleet hyödyllisiä seuratoimijalle ja mahdollistavat huippu-urheilun seurassa. 

Meido-Kan on auditoitu ”lapset ja nuoret” -alueen laatuseuraksi. Uudelleenauditointi Tähtiseuraksi on ajankohtainen tänä vuonna. Tanayaman mukaan judoseurat ovat usein hyviä judokan uran alkuvaiheilla, jolloin myös muksu- ja junioriryhmiin saadaan vuosittain paljon harrastajia. 

− Mutta teini-iän kynnyksellä, kun pitäisi siirtyä enemmän omaehtoiseen harjoitteluun, meillä ei ole seuroissa systeemiä nuorta tukemassa. Tavoitteena ja osana seuran strategiaa on kehittää judoharrastusta siinä kohtaa, kun harrastus muuttuu tavoitteellisemmaksi. Juuri teini-iän kynnyksellä judossa, kuten monessa muussakin lajissa, tapahtuu paljon ”drop outia” eli nuoret jäävät harrastuksesta pois. Seuran strategiana on jäsenmäärän kasvu, ja tähän päästään paremmin kiinnittämällä huomiota "drop outin" vähentämiseen kuin uusien jäsenien haalimiseen, Tanayama painottaa.  

Suunnitelmallinen harjoitteluohjelma motivoi

Kaikista ei tule aktiivikilpailijoita, mutta niille, jotka haluavat kilpailla ja pistää itsensä likoon, on hyvä olla monivuotinen suunnitelma ja määritellyt tavoitteet. Laadukas harjoittelu, valmennus ja prosessit luovat ympäristön, johon muutkin harrastajat haluavat mukaan.

− Tämä voi myös luoda kiinnostusta myöhäisherännäisten paluulle kilpatatameille ja kohti uusia tavoitteita.  Nyt haluamme luoda liiton kanssa uuden toteutuskelpoisen judokan urapolun malliksi koko Suomen judokentälle, Tanayama sanoo.  

− Meido-Kanissa mietittiin judokan uran vaiheita ja kehityskohteita niin, että tarvittavat toimet on myös mahdollista judoseuroissa toteuttaa. Tehdään esimerkiksi valmennuksessa oikeita asioita oikeaan aikaan, täsmentää huippujudon Tähtiseura-prosessin vastaava, Judoliiton valmennuspäällikkö Jaana Jokinen.  

Sekä Judoliitossa että Meido-Kanissa huippu-urheilun Tähti-seuraprosessi nähdään mahdollisuutena kehittää judon huippu-urheilua, mutta myös seuran ja liiton sisäisiä toimintoja. Tähtiseura-auditointi on hyvä työkalu siihen, että osaamisen puutteet saadaan täytettyä. Tanayama korostaa, että tavoitteena on luoda valmennusprosessi, joka ei henkilöidy vain yhteen valmentajaan. Osana laatutyötä on vahvasti myös valmentajien kouluttautuminen. Meido-Kanissakin aiotaan panostaa valmennuksen tasoon myös taloudellisesti.  

− Prosessi muokkaa vahvasti arjen toimintatapoja. Usein haasteena on vapaaehtoistoimijoiden ajankäyttö, mutta hyvillä toimintatavoilla tätäkin voidaan taklata, Judoliiton koulutus- ja nuorisopäällikkö Katri Lilja sanoo. 

Olympiakomitea tukee

Suomen Olympiakomitea ja Suomen Judoliitto tukevat Meido-Kanin matkaa huippu-urheilun Tähtiseuraksi. Pääasiassa työskentely tapahtuu sovittavissa työpajoissa erilaisin kokoonpanoin. Judoliiton viime vuonna päivitetyssä strategiassa on kirjattuna huippu-urheilun Tähtiseuraohjelman aloittaminen sekä ”keskittyvä liittovalmennus”, jossa tavoitteena on tehokas harjoittelu kaikilla tasoilla.  

− Merkittävimpänä strategisena ratkaisuna on valmennustoiminnan vahvempi keskittäminen harrastuskeskittymiin Helsinkiin ja Tampereelle. Valmennusta tullaan keskittämään Helsinkiin rakentuvaan Urhean eli pääkaupunkiseudun urheiluakatemian kampukseen, Jokinen kertoo.  

Judoliiton toimintaan määritellään Tähtiseura-prosessissa huippujudoseuran laatutekijät ja kriteeristö, jolla vastataan kansainväliseen vaatimustasoon. Mielessä valmennuspäällikkö Jokisella on vahvasti kansainväliset kilpailut ja Pariisin olympialaiset 2024. Judoliitto saa valmennustukea Olympiakomitealta juuri Pariisi 2024 -valmennusryhmälle.  

− Kehitämme toimintaa pitkäjänteisesti, pikavoittoja ei ole tulossa. Tähtäimenä on kansainvälinen menestys, Jokinen toteaa.  

Kirjoittaja

Helena Collin