Seurat noudattaneet hyvin koronasuosituksia ‒ judoseuratkaan eivät välty taloudellisilta haitoilta

Judoliitto toteutti huhtikuussa jäsenseuroille suunnatun kyselyn koronaviruksen aiheuttaman epidemian vaikutuksista seurojen toimintaan. Kyselyn perusteella judoseurat ovat noudattaneet annettuja koronasuosituksia tiukasti. Lisäksi selvisi, että judoseuratkaan eivät täysin vältä taloudellisia haittoja koronatilanteessa.

 
24.4.2020

Judoliiton hallitus päätti jo aiemmin talvella tehdä seuroille suunnatun kyselyn liiton palveluista. Koronatilanteen iskettyä päälle hallitus päätti kohdentaa kyselyn tässä vaiheessa koronan aiheuttaman poikkeustilanteen selvittelyyn. 

Kyselyyn vastanneista seuroista kaikki ilmoittivat noudattaneensa Judoliiton suositusta peruuttaa seuran harjoitukset toukokuun loppuun asti. Seuroista 23 % kertoi järjestäneensä jäsenilleen korvaavaa toimintaa, kuten ulkoharjoitukset pienryhmissä tai verkon kautta toteutettuja harjoituksia. Vastaajista 69 % kertoi seuransa jakaneen harjoitusvinkkejä tai muuta harjoitteluun innostavaa materiaalia jäsenistölleen. 

Vastaajista 67 % kertoi seuransa toimivan kunnan tai kaupungin tiloissa. Neljännes seuroista kertoi vuokraavansa harjoitustilansa yksityisiltä markkinoilta. Vastaajista 67 % kertoi, että seura ei joudu maksamaan salivuokria salin ollessa suljettuna koronatilanteen vuoksi.  

Kolmannes vastaajista kertoi, että seura joutuu maksamaan salistaan vuokraa salin ollessa suljettuna. Näillä seuroilla salien kuukausivuokran taso vaihteli 150 eurosta muutamaan tuhanteen euroon. Kymmenen seuraa kertoi neuvotelleensa salin vuokranantajan kanssa salivuokran huojennuksesta koronatilanteessa. Useimmilla seuroilla neuvottelut ovat vielä kesken. Yksi seura kertoi saaneensa merkittävän huojennuksen salivuokraan neuvottelemalla. 

Useilla seuroilla oli tarkoitus järjestää kevään aikana kilpailu- tai koulutustapahtumia. Tapahtumien peruuntumiset eivät kuitenkaan aiheuta seuroille salikustannuksia. Seuroilla on ollut suunnitteilla tapahtumia myös kesälle. Vaikka tapahtumien salikuluja ei välttämättä ole, tapahtumien tuotot jäävät seuroilta peruuntumisen myötä saamatta. 

Kyselyyn vastanneet olivat tyytyväisiä Judoliiton toimintaan koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa. 48 vastaajasta 44 oli sitä mieltä, että Judoliitto on reagoinut koronaviruksen aiheuttamaan poikkeustilanteeseen asianmukaisesti. Vastaajista neljä oli sitä mieltä, että Judoliiton olisi pitänyt reagoida koronaviruksen aiheuttamaan poikkeustilanteeseen voimakkaammin. 

Liiton viestinnästä 23 vastaajaa oli sitä mieltä, että Judoliiton viestintä on ollut koronatilanteessa hyvällä tasolla. 22 vastaaja kertoi, että Judoliiton viestintä on ollut koronatilanteessa riittävää. Kaksi vastaajaa olisi kaivannut Judoliitolta näkyvämpää viestintää koronatilanteessa. Yksi vastaajista katsoi liiton viestinnän olleen koronatilanteessa riittämätöntä. 

Yleisarviona Judoliiton toiminnan onnistumisesta koronatilanteessa vastaajista 10 kertoi liiton toiminnan olleen erittäin onnistunutta, 29 antoi arvosanaksi hyvä. Vastaajista seitsemän antoi liiton toiminnasta arvion “ei hyvä, ei huono”. Yksi vastaaja antoi arvion “parannettavaa” ja yksi antoi arvion “epäonnistunut”. 

Kyselyyn saatiin vastaukset yhteensä 48 seurasta. Kysely toteutettiin Microsoftin Forms-työkalulla 9.-19.4.2020. 

Kirjoittaja

Pekka Lehdes