Seuratoimijapäiviltä uusia ideoita jäsenhankintaan ja aikuisliikunnan kehittämiseen

Seuratoimintaa kehitettiin Judoliiton Seurajohtaja- ja seuratoimijapäivillä 4.-5.9.2021 Porvoossa korona-ajan ensimmäisessä live-tapaamisessa pandemiarajoitukset huomioiden. Noin 25 seurojen judoaktiivia 15 eri seurasta kokoontui tekemään töitä tatamilla ja työpajoissa heti kauden alussa. Kaksipäiväinen tapahtuma alkoi Porvoon Shirokawan salilta lauantaipäivänä, josta siirryttiin illaksi ja sunnuntaiksi Haikon Kartanoon. Sunnuntaina myös Judoliiton hallitus kokousti omassa tilassaan.

 
8.9.2021

Seuratoimijapäivien kaksi pääteemaa olivat uusjäsenhankinta ja aikuisliikunnan kehittäminen. Tapahtuman avasi puheenjohtaja Esa Niemi, joka oli mukana tapahtumassa koko viikonlopun ajan. Judoseurojen edustajat kertoivat esittelyn yhteydessä, mitä odottivat tapahtumalta. Jokainen sanoi odottavansa verkostoitumista ja yhteistyömahdollisuuksista keskustelemista tutustumisen merkeissä. Moni sanoi olevansa erittäin kiinnostunut myös FitJudosta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista aikuisjudon ja seurojen jäsenhankinnan tueksi. Taina Saha tiivisti omassa tietoiskussaan Aloita judo – löydä seurasi -jäsenhankintakampanjan tavoitteet, toimenpiteet ja tulokset (yhteenveto seuramateriaaleissa). Hän totesi, että kampanjan ja viestintäuudistusten jälkeen painopiste on seuratoimijoiden sisältöjen esiin nostamisessa ja yhteistyön vahvistamisessa. Työ on vasta alussa. Kuvia, videoita ja materiaaleja sekä toimintatapoja tullaan edelleen kehittämään. Vapaaehtoisia sisällöntuottajia on jo lupautunut mukaan ja uusia yhteistyösopimuksia laaditaan koko ajan lisää. Seuroilta odotetaan nyt sisältöjä viestinnän tueksi.

Judoseurojen jäseniksi lisää aikuisharrastajia? 

Seuratoimintapäivien painopiste oli vahvasti aikuisliikunnassa. Paikalla oli mm. Olympiakomitean seuratoiminnan asiantuntija Ulla Nykänen, joka kertoi tilastotietoa ja perusteluja siitä, miksi aikuisliikuntaan olisi syytä panostaa ja miten liikunta- ja urheiluseurat ovat huomioineet aikuisliikkujat palveluiden ja tuotteiden tarjonnassa. Kuultiin myös vinkkejä siitä, miten eri lajien seurat ovat saaneet aikuisliikuntaan panostamalla rahaa mm. palkattua lapsille ja nuorille kilpavalmentajia molempien ryhmien jäsenmäärän kasvaessa. Koulutuspäällikkö Katri Forssell esitteli myös lukuja, havainnollistaen, mitä seurojen jäsenmäärien 10 000 tavoite tarkoittaa keskimääräisinä harrastajamäärinä seuroissa.  Euroopassa aikuisväestö ikääntyy, työurat pitenevät ja ikääntyvät pysyvät nykyistä pitempään työelämässä. Syntyvyyden laskiessa, on lapsia tulossa seuratoimintaan mukaan yhä vähemmän. Tutkimustulokset osoittavat, että aikuisliikunnassa korostuvat mielen ja kehon hyvinvointi, yhteisöön kuuluminen/ryhmässä harjoittelu sekä terveyden edistäminen. 

Katri Forssell kertoi toimenpiteistä, joiden avulla Judoliitto pyrkii tukemaan seuroja tarjoamaan laadukkaampaa ja houkuttelevampaa aikuisliikuntaa. Tähtiseura-ohjelman laatutekijät ja työkalut ovat kaikkien seurojen hyödynnettävissä. Vuonna 2020 pilotoitu Kamppailulajien VOK2-tason aikuisharrastajanohjaajakoulutuksen avulla seurat saavat syvällistä osaamista aikuisharrastajien ohjaamiseen ja aikuisliikunnan kehittämiseen. Fitjudo-konsepti pilotoidaan muutamassa seurassa tänä syksynä, ensi keväänä järjestetään Fitjudo-ohjaajakoulutus ja seurat voivat käynnistää tämän brändin alla kurssit ensi syksynä. Aikuisliikunta tuodaan aiempaa paremmin näkyväksi myös Judoliiton uusilla sivuilla ja viestinnässä. 

FitJudo -konsepti osaksi Judoliiton koulutustarjontaa 

FitJudoa päästiin kokoilemaan Jari Pylvänäisen vetämässä tutustumisharjoituksessa Shirokawan salilla. Tätä ennen Pylvänäinen ja Esa Niemi allekirjoittivat virallisen sopimuksen FitJudo -konseptin hyödyntämisessä osana Judoliiton laadukasta koulutustarjontaa. Harjoituksessa Jari Pylvänäisen tukena oli veteraanien MM-kisojen arvokisamitalisti Ansku Paavilainen, joka toimii nykyisin aluetoiminnan koordinaattorina ja Lounais-Suomen/kasitien aluepäällikkönä. Ensi kokemukset turvavälein toteutetuista harjoituksista olivat kannustavia ja lupaavia. Ähinä, puhina ja nauru kertoivat, siitä että harjoitukset olivat tehokkaat ja mielekkäät. FitJudoon tutustuttuaan Ulla Nykänen totesi ”koukuttuneensa” heti, vaikka aiempaa kamppailutaustaa ei ole eikä kokemusta judosta. Hän näkikin mielessään jo mahdollisuuksia sille, että FitJudo olisi esimerkiksi tulevaisuudessa judoseurojen tarjoamana osana kansalaisopistojen kurssitarjontaa ja sieltä voisi ohjata sitten osallistujia judon peruskurssille judoseuraan. Ulla ideoi heti muitakin uusia kohderyhmiä, jotka voivat Fitjudon avulla löytää tiensä judosalille.  

Ideoita, ihmisiä ja yhteisiä tavoitteita illallisen äärellä 

Lauantai-ilta huipentui yhteiseen illalliseen Haikon kartanossa ja siellä kuultiin Esa Niemen puhe, jossa hän kannusti osallistujia katsomaan eteenpäin ja unohtamaan menneet kaunat ja vihanpidon seurojen ja ihmisten välillä. Niemen jälkeen Shirokawan puheenjohtaja Mikko Kärnä sai Judoliiton tervehdyksen ja pienimuotoisen lahjan. Kärnä piti kiitospuheen, jossa kertoi olevansa otettu ja iloinen siitä kunniasta, että Porvoo voi toimia isäntänä Judoliiton ja judoyhteisön tapahtumalle.  

Yhteinen tahtotila siitä, että seuratoimintapäiville tulevaisuudessa saadaan puolet enemmän osallistujia ja judoseurat laajalla rintamalla mukaan esitettiin useassa puheenvuorossa illan aikana. Todettiin, että on syytä järjestää Seuratoimintapäiviä Etelä-Suomen ulkopuolella, jotta maakunnista lähtemiselle ei ole niin suurta kynnystä. Ensi vuonna voisikin tapahtuman järjestää Pohjois-Suomessa, mikäli sieltä löytyy innokas isäntäseura. Illan aikana puheenvuoroissa ja keskusteluissa aiheena olivat monet ideat ja yhteistyömahdollisuudet, joita seuroilla on mahdollisuus edistää alueillaan sekä valtakunnallisesti. 

Aikuisharrastaja täytyy tuntea riittävän hyvin 

Sunnuntain ohjelma alkoi reipasotteisesti työpajatyöskentelyllä, jossa päähuomio oli aikuisliikunnassa ja sen laatutekijöissä. Ryhmät syventyivät pohtimaan erilaisia aikuisliikkujia perehtyen tarkemmin valitsemaansa kohderyhmään. Mietittiin mm., miten tämä henkilö löydetään, millainen hän on ja mikä saa hänet pysymään mukana seuratoiminnassa. Todettiin, että on tärkeää tietää harrastajasta riittävästi, jotta hänen tarpeisiinsa pystytään seuratoiminnassa vastaamaan. Vuoropuhelu harrastajan kanssa sekä palautteen kerääminen on tärkeää. Haastavaksi nähtiin aikuistenperuskurssin jatkumo, sillä yleinen ryhmä voi monelle olla liian vaativa ja pelottava. Peruskurssin jälkeen tarvittaisiin jatkokurssi tms. matalankynnyksen harjoitusryhmä. Lopuksi Katri Forssell kehotti kokoamaan seurasta aikuisliikunnan kehittämistiimin ja perehtymään Olympiakomitean laajaan tietopakettiin aikuisliikunnasta ja sen kehittämisestä. 

Sunnuntaina myös Judoliiton valiokunnat, työryhmät ja komissiot kertoivat ajankohtaisista asioistaan. Koulujudotoiminnasta saatiin lyhyt katsaus ja tehtiin pieni ryhmätyö siitä, mitä judoseurat tarvitsevat voidakseen järjestää koulujudoa sen eri muodoissa. 

Harva löytää vahingossa seuraan, seuran täytyy tehdä itsestään näkyvä 

Antti Torkko, Tampereen Judon pj, kertoi erinomaisen esimerkin siitä, miten Pirkanmaalla  on tehty uusjäsen hankintaa. Seurat olivat ottaneet ilolla vastaan Judoliiton valmiin markkinointimateriaalin ja hyödyntäneet sitä esimerkillisesti: judovideot pyörivät liikuntatapahtumissa ja Ideapark-kauppakeskuksen isolla näytöllä. Mainospohjat oli otettu kovaan käyttöön ja kuvapankkia hyödynnetty markkinoinnissa. Antilla oli kolme kesteistä vinkkiä seuroille: 

  1. Vie judo sinne missä ihmiset ovat eli mene tapahtumiin ja julkisille paikoille esittelemään lajia. Älä oleta ihmiset löytäisivät dojolla järjestettävään judonäytökseen. 

  1. Selvitä mistä harrastajat ovat löytäneet seuran eli mitkä markkinointikanavat ovat toimivia. Älä tuhlaa resursseja niihin, mitkä eivät toimi. Tampereen Judo oli saanut näin selville, että heille lehtimainonta ei ole tehokasta. Keskeisellä paikalla, vilkkaan tienvarrella sijaitsevaan mainostauluun mainoksen ostaminen oli sen sijaan erittäin tehokas ja edullinen. 

  1. Nettisivujen toimivuus ja tavoitettavuus on tärkeää. Sieltä pitää nopeasti löytää yhdellä klikkauksella olennainen: mikä on minulle sopiva harjoitusryhmä ja sähköinen ilmoittautumislomake. 

Myös Markku Ilvonen, Vantaan Jukaran pj., painotti nettisivujen toimivuutta uusjäsen hankinnassa. Lisäksi näki tärkeänä, sähköiset ilmoittautumiset tulisivat suoraan nimetyn henkilön puhelimeen ja niihin tulee vastata välittömästi. Jukarassa on toiminut ostettu somemainonta, joka on kohdennettu 10 km säteellä asuville naisille, sillä äidit usein päättävät lastensa harrastuksista. Markku kehotti myös kontaktoimaan vanhat jäsenet ja kutsumaan heidät tatamille. 

50-vuotiaalle Shirokawalle on tärkeää olla Tähtiseura 

Tapahtumaa isännöivän Porvoon Judoseura Shirokawan puheenjohtaja Mikko Kärnä esitteli sunnuntaina seuran toimintaa. Seura viettää tänä vuonna 50-vuotisjuhlavuottaan ja järjestää mm. nuorten Suomen mestaruuskilpailut lokakuun toisena viikonloppuna. Mikko kertoi, että Tähtiseura-ohjelma on seuralle erittäin tärkeä asia. Tähtiseura-statuksesta on hyötyä mm. markkinoinnissa ja sponsorihankinnassa. Tähtiseurana oleminen dokumentoi kaiken sen hyvän, mitä seura tekee ja ”pakottaa” seuratoimijat miettimään, miten yhä kehittää toimintaa paremmaksi. Seuran jatkuvan kehittämisen Mikko näkee välttämättömänä, jotta seura pystyy tarjoamaan seuraavatkin 50 vuottaa laadukasta judotoimintaa Porvoossa. 

Pandemia ei nujertanut seuratoimijoiden innostusta 

Covid19-pandemia ei enää korostunut osallistujien puheissa. Kaikki tuntuivat olevan aidon onnellisia ja iloisia siitä, että pääsivät tapaamaan kasvotusten ja ideoimaan yhdessä tulevaa. Katseet olivat suunnattu toiminnan uudelleen käynnistämiseen. Harrastajamäärien laskettua pandemian seurauksena nähtiin välttämättömänä, että töitä täytyy nyt tehdä paljon, jotta harrastajamäärät saadaan samalle tasolle tai jopa paremmaksi kuin ennen pandemiaa. Seuratoimijapäivät antoivat siihen erinomaisia työkaluja. Seuratoimijapäivien materiaalit löytyvät täältä. Tapahtuman materiaalit löytyvät tämän jutun lopusta liitetiedostoina. 

Kirjoittajat: Katri Forssell ja Taina Saha 

Tiedostot