Seuratuki mahdollistaa seuratoiminnan kehittämisen

Seuratuen avulla judoseurat pystyvät käynnistämään monia kehityshankkeita. Seuroissa ollaankin tyytyväisiä opetus- ja kulttuuriministeriön jakamiin tukiin. Uusien tukien hakuaika on meneillään ja se päättyy 18.12. klo 16:15.

 
18.11.2020

Nummelan Judo on hakenut kolmesti ja saanut kahdesti OKM-seuratukea. Tuen hakemisessa auttoi erilaisia projektitukia työssään hakevan seura-aktiivin mukana olo.

‒ Ei niin, etteikö hakemus olisi kenen tahansa helppo täyttää, mutta aina tekeminen tuntuu paremmalta, kun ihmisellä on kokemusta ja osaamista, seuran puheenjohtaja Jukka Sala kertoo.  

Ensimmäisellä kerralla tukea haettiin uusien ryhmien perustamiseen sekä syrjäytymisen estämiseen. Hyvä suunnitelma puri ja tukea saatiin huomattava summa. Pääosa tuesta käytettiin kahden osa-aikaisen ohjaajan palkkakuluihin.

‒ Ohjaajien sitouttaminen oli hyvin tärkeää ja mahdollisti kahden erinomaisen ohjaajan kiinnittämisen päivittäiseen seuratyöhön, Sala sanoo.

Toinen ohjaajista oli aktiivinen kilpailija ja lukion jälkeen välivuotta viettävä 1.dan-kisaaja. Toinen ohjaajista, silloin 1.kyu, oli terveyden ja hyvinvoinnin alan ammattilainen, jolla oli kisataustaa nuoruusvuosiltaan.

‒ Palkattujen ohjaajien vahvuudet ja persoonallisuudet täydensivät erinomaisesti toisiaan. Kumpikin kasvoi ohjaajana vuoden aikana Judoliton täydennyskoulutuksen avulla ja ohjaajakokemuksen karttuessa. Vuoden aikana seuratoimintaa ja judoa yleensäkin pystyttiin tuomaan hyvin esille kouluissa ja päiväkodeissa. Samana vuonna käynnistyi myös sovelletun judon toiminta Nummelassa, Sala selvittää. 

Tukea saatiin harrastajamäärien kasvattamiseen

Toisena OKM tukivuonna Nummelan Judon toimintaa suunnattiin edelleen sovelletun judon ryhmän kasvattamiseen sekä uusien harrastajien löytämiseen. Samalla keskityttiin myös drop out -ilmiöön ja keskeyttämisen syiden ratkomiseen.

‒ Pienellä paikkakunnalla harjoitusparien määrä sekä monipuolisten ja vaihtelevien harjoitusten järjestäminen on haasteellista. Monipuolisuutta pyrittiin lisäämään kannustamalla osallistumista alueen ja naapuriseurojen harjoituksiin sekä tuomalla mukaan yhdessä tehtävää voimaharjoittelua. Yhteistyö naapuriseurojen kanssa toimikin hyvin ja vastavuoroin vedetyt harjoitukset Kirkkonummella toivat monelle harrastajalle kaivattua vaihtelua. Yhteiset kisamatkat kasvattivat lisäksi yhteisöllisyyttä. Seuran jäsenmäärä nousi useilla kymmenillä harrastajilla, Sala summaa. 

Sala kannustaa saatujen kokemusten perusteella kaikkia judoseuroja vakavasti miettimään OKM-seuratuen hakemista ja käyttöä. Hakemisessa on hänen mielestään tärkeintä löytää oma projekti, joka on mahdollisimman tarkkaan linjassa hakukriteerien kanssa.

‒ Toteutusvaiheessa löytyy aina varmasti uusia, projektille käyviä ratkaisumalleja, joita vielä hakuvaiheessa ei osattu kirjata. Kokemuksemme mukaan projektin toteutus voi hieman muuttuakin, kunhan päätarkoitus ja tavoite pysyy samana. 

Myös Vantaan Jukara kannustaa tuen hakemiseen

Vantaan Jukara on hakenut ja saanut seuratukea kehittämishankkeisiin. Janne Tähtikunnas ja Markku Ilvonen kertovat hankkeen synnystä ja hakuprosessista seuraavaa: 

‒ Kävimme viime syksynä läpi suunnitelmia vuodelle 2020. Meillä oli työn alla muun muassa käynnistää muksujudo uudelleen syksyllä 2020 ja pitää esityksiä lähiseudun kauppakeskuksissa alkuvuodesta ennen peruskursseja. 

‒ Olimme aikaisemmin lukeneet ministeriön tuesta seuroille Judoliiton sivuilta. Ministeriö tukee lasten ja nuorten liikuntaan liittyviä hankkeita vuosittain julkaistavan ohjeistuksen mukaisesti. Viime syksynä julkaistut vaatimukset tuettavista hankkeista sopivat hyvin meillä jo olleisiin suunnitelmiin. Ministeriöltähän voi anoa osan kustannuksista, joten pelkästään ministeriön tuen varaan ei hankkeita kannata suunnitella. 

‒ Osa hankkeesta, kuten esitykset, toteutettiin heti alkuvuodesta omalla riskillä, kun tukipäätös tuli vasta loppukeväästä. Seuran taloudelle riskialttiit hankkeet kannattaakin suunnitella toteutettavaksi vasta syksyllä ministeriön päätöksien jälkeen. Saimme tukea hiukan anottua vähemmän, mutta maksu tuli pian päätöksen jälkeen kesällä. Ministeriön tuen vaatimuksena on vielä raportointi toteutuneesta käytöstä hankkeen päätyttyä. 

Riskit pienenivät

Tuki vähensi Vantaan Jukaran muksujudon ja esitysten järjestämiseen liittyvää taloudellista riskiä. Loppujen lopuksi uusi muksujudoryhmä sai hyvän vastaanoton. Näytöksissä tehdyt lennokkaat betonille päätyneet ukemit sen sijaan eivät saaneet esittäjien varauksetonta kannatusta, vaikka yleisö runsasta suosiota osoittikin.

‒ Tärkeintä hankkeessa ja hakemuksessa olivat hakuehtojen mukaiset uudet lapsille tarkoitetut ryhmät ja matalan kustannustason liikunnan edistäminen, Tähtikunnas korostaa, ja kertoo tehneensä hakemuksen johtoryhmän antamalla tuella.  Hänen mukaansa myös hakupalvelun tekniikka toimi hyvin, mutta vaati ennakkovalmisteluja, esimerkiksi vaaditun Patentti- ja rekisterihallituksen tuoreen yhdistysrekisteriotteen hankkimisessa. 

Janne Tähtikunnas vinkkaa vielä lukemaan ohjeet lävitse, vaikka tukea ei hakisikaan.

‒ Niissä on paljon hyviä vinkkejä seuratoiminnan kehittämiseen. Jos omat suunnitelmat vastaavat hakuehtoja, niin silloin kannattaa tarttua tietokoneeseen ja tehdä hakemus.

Myös muissa seuroissa on tyytyväisyyttä seuratuen hakemisen mahdollisuuteen sekä kehityshankkeisiin, joita seuratuen avulla on toteutettu. Moni seura on jo sisällyttänyt hankkeen toimenpiteeksi ohjaajien ja valmentajien koulutuksia.  

 Lue lisää aiheesta: 

 

Kirjoittaja

Katri Lilja