Tähtiseura-laatuohjelma vastaa seuratoiminnan haasteisiin

Porin Fudoshin kertoo Tähtiseura-statuksen nostavan seuran arvostusta niin harrastajien kuin sponsoreidenkin keskuudessa. Samalla porilaiset kannustavat muitakin judoseuroja kehittämään toimintaansa.

 
21.1.2019

Miten uudet harrastajat löytäisivät seuraamme? Miksi judon harrastaminen lopetetaan? Miten saisimme lisää ohjaajia ja seuratoimijoita? Nämä kysymykset ovat monien muiden lisäksi sellaisia, joita urheiluseurat pähkäilevät. 

Olympiakomitean, liikunnan aluejärjestöjen ja lajiliittojen yhteistyössä kehittämä uusi laatuseuraohjelma, Tähtiseura, käynnistyi vuoden 2018 alussa. Mukana on jo yli 500 urheiluseuraa. Tähtiseura-ohjelma ja sen laatutekijät on luotu urheiluseuroille työkaluksi ratkomaan seuratoiminnan haasteita. 

Konkreettisena työkaluna seuroille toimii sähköinen Tähtiseura-verkkopalvelu. Se on avoin kaikille urheiluseuran kehittämisestä kiinnostuneille seuroille, vaikka seura ei Tähtimerkkiä tavoittelisikaan. Palvelussa urheiluseurat voivat tehdä omaa kehittämistyötään itsenäisesti ja vuorovaikutteisesti lajiliiton tai aluejärjestön seurakehittäjien kanssa. Palvelu on helppokäyttöinen, seuralle maksuton ja sieltä löytyvät yhdestä paikasta laatukriteerit, kehittämistehtävät ja työkalut. 

Fudoshin kokee laatuohjelmasta olleen paljon hyötyä 

Porin Fudoshinille tuli viime vuonna täyteen 50 vuotta judoa. Seura on ollut pitkään mukana myös laatuseuraohjelmassa, sillä se sai ensimmäisen kerran Sinettiseura-tunnuksen vuonna 2002. Vuonna 2018 Porin Fudoshin oli ensimmäinen judoseura, joka auditoitiin uuden Tähtiseura-ohjelman laatukriteereiden mukaisesti. Lasten ja nuorten laatukriteerit täyttäviä judoseuroja on 13. 

Seuran Tähtiseura-vastaava Vesa Niemenmaa kertoo, että seura lähti alun perin mukaan Sinettiseura-ohjelmaan, koska halusi kehittää toimintaansa. Laatuohjelma tarjosi siihen työkalut. Tuolloin ryhdyttiin panostamaan erityisesti ohjaajien järjestelmälliseen osaamisen kehittämiseen muun muassa koulutusten avulla.

”Tähtiseura-ohjelma eroaa Sinettiseura-ohjelmasta siten, että Tähtiseura-ohjelmassa on enemmän seuran toimintaan liittyviä laatukriteereitä. Lisäksi toiminnan dokumentointia vaaditaan enemmän”, Niemenmaa pohtii. 

Sinettiseura-ohjelman laatutekijät keskittyivät lasten ja nuorten hyvään seuratoimintaan, mutta Tähtiseura-ohjelmassa on laatutekijät myös aikuisille. Niiden pohjalta Porin Fudoshin on aloittamassa aikuisharrastajien toiminnan kehittämisen. Kolmantena osa-alueena Tähtiseura-ohjelmaan kuuluu huippu-urheilu, jonka kriteerit ovat lajikohtaisia. Niiden työstäminen on Judoliitossa jo aloitettu. 

Tähtiseura-tunnus on osoitus laadusta 

Niemenmaa kertoo, että Porin Fudoshinin Tähtiseura-tunnus on tärkeä osoitus sekä omille urheilijoille että ulkopuolelta toimintaa katsoville. Se osoittaa, että asiat ovat seurassa tietyllä laatutasolla. 

Tänä päivänä on paljon harrastusmahdollisuuksia, joista valita. Vanhemmat lukevat lehdistä hurjiakin kertomuksia eri lajien valmentajista ja pähkäilevät, missä oma lapsi voi harrastaa liikuntaa turvallisessa ja kasvua tukevassa ympäristössä. Tähtiseuratunnus on yksi tekijä, millä seura voi erottua joukosta positiivisesti. Niemenmaa kertoo, että myös seuratoiminnan tukijoiden saaminen voi helpottua, kun seura pystyy osoittaman Tähtiseura-tunnuksella toimintansa olevan laadukasta.   

Seuran kehittäminen vaatii työtä, innostusta, halua arvioida kriittisesti omaa toimintaa ja uusiutua. Kehittämistyötä ei voi yksi ihminen tehdä, vaan se vaatii seuralta kehittämistiimin. Porin Fudoshinissa seuran kehittämisessä ovat Niemenmaan lisäksi mukana seuran hallitus ja muita seuran aktiiveja aina tarpeen mukaan.

”Kaikki laatuohjelmat, kuten myös Tähtiseura-ohjelma, vaativat henkilötyötunteja muun muassa byrokratian vuoksi. Lomakkeet eivät täyty itsestään, vaan jonkun seuratoimijan on laitettava työtunteja myös tähän toimintaan. Dokumentointi varmistaa kuitenkin myös sen, ettei toiminnan kannalta tärkeää tietoa katoa, ja toiminta on läpinäkyvää kaikille,” Niemenmaa kertoo.

Niemenmaa kannustaa seuroja kehittämään toimintaansa Tähtiseura-ohjelman laatutekijöiden avulla. Oman toiminnan arviointia ei pidä pelätä.

”Pitää pystyä katsomaan omaa toimintaa värittömien lasien läpi ja tarttumaan epäkohtiin, mutta myös vaalimaan ja antamaan arvoa onnistumisille. Vain tällä tavoin seura voi kehittyä ja pystyä varautumaan tulevaisuuden muutoksiin ja harrastajien toiveisiin,” Niemenmaa opastaa. 

Näin otat ensiaskeleet kehittämistyön aloittamiseksi 

Jos kiinnostuit Tähtiseura-ohjelmasta, toimi seuraavalla tavalla: 

  1. Tutustu Tähtiseura-ohjelmaan osoitteessa tahtiseura.fi 
  2. Kootkaa seurastanne/lajijaostostanne tiimi, joka tutustuu laatutekijöihin ja tekee suunnitelman sekä aikataulun kehittämisprosessista. 
  3. Valitkaa osa-alue(et), jota haluatte lähteä kehittämään (lapset ja nuoret, aikuiset). 
  4. Liittykää Tähtiseura-verkkopalveluun ja ottakaa käyttöön siellä olevat seuratoiminnan työkalut. 

Hae mukaan kevään 2019 kehittämistapaamisiin 

Kehittämistyössä seuraa auttavat Judoliiton koulutus- ja nuorisopäällikkö Katri Forssell sekä liikunnan aluejärjestöjen seurakehittäjät. Keväällä 2019 toteutetaan Judoliiton strategiaa tukeva seurakiertue. Seuroilla on tällöin mahdollisuus pyytää Katri Forssell vierailemaan seurassa. Tukitarpeista riippuen seuraan voi tulla joku muukin Judoliiton järjestämä asiantuntija. Lue lisää Judoliiton uutisista täältä ja hae mukaan 31.1. mennessä. 

Kirjoittaja

Katri Forssell