FitJudo kehittää aikuisharrastajaa kokonaisvaltaisesti

Korona-pandemia on nostanut terveyden ja hyvinvoinnin merkityksen hyvin korkealle. Liikkuminen lisää ihmisen hyvinvointia ja auttaa parantamaan immuniteettia, jolla puolustautua sairauksia vastaan. Etätyö jumittaa kropan ja virtuaalisille jumppatunneille osallistuminen kyllästyttää. Moni kaipaa sosiaalista kanssakäymistä ja elimistöä kokonaisvaltaisesti kehittävää ohjattua liikuntaa. Mäntyharjun Judon aktiivin Jari Pylvänäisen kehittämä aikuisharrastajille suunnattu uusi FitJudo-konsepti vastaa näihin tarpeisiin.

 
18.3.2021

FitJudo-konsepti syntyi kamppailulajien yhteisen aikuisharrastajien VOK2-koulutuksen päättötyönä. Tämä uusi koulutus syntyi tarpeeseen syventää kamppailulajien ohjaajien osaamista aikuisliikunnan järjestämisestä. Varsinaisen ohjausosaamisen lisäksi koulutus antaa osaamista myös kamppailukurssien markkinointiin ja tuotteistamiseen sekä aikuisliikunnan kehittämiseen.

Judoliiton ja Taekwondoliiton vuonna 2020 järjestämään pilottikoulutukseen osallistui 29 ohjaajaa kuudesta eri kamppailulajista. Judokoita mukana oli 9. Seuraavan kerran koulutus järjestetään vuonna 2023. Raision Ryhdissä nykyään toimiva Ansku Paavilainen oli Arin päättötyön sparraaja ja hänen kokemuksensa aikuisharrastajien ohjaamisesta antoi arvokasta näkemystä ja toi uskoa FitJudo-konseptin mahdollisuuksiin.

Mikä ihmeen FitJudo

Liikunnan tarjonnan monipuolistuessa on hyvä miettiä, kuinka judo lajina voisi palvella paremmin myös laajempaa yleisöä, joille judoheitot voivat näyttää todella vaarallisilta ja sen vuoksi kokeilu saattaa jäädä tekemättä. Nykyään kysyntää näyttäisi olevan paljon lihaskuntoa kohottavalle ryhmäliikunnalle eri muodoissaan. Monesti rinnalla kulkee myös jokin perinteisempi harjoittelumuoto esimerkiksi kävely, juoksu, hiihto ja pyöräily.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana liikunnan luonteen muuttuminen myös omassa arjessa on laittanut miettimään, miten kehon hyvinvoinnista voidaan huolehtia ja mahdollistaa turvallinen harjoittelu. Jotta voimme harjoitella turvallisesti, on erityisesti aikuisena pidettävä huolta riittävästä tuesta lihaksistossa sekä liikkuvuuden kautta ylläpidettävistä turvallisista liikelaajuuksista. Judo lajina tarjoaa erinomaiset lähtökohdat molemmille jo sen luontaisten harjoitteiden kautta.

Tästä kokonaisuudesta syntyi ajatus FitJudosta, jossa judollisilla harjoitteilla olisi mahdollisuus kehittää lihaskuntoa ja samalla omaa liikkuvuutta, joka tukee myös muuta harrastamista. Näin voidaan judolliseen tarjontaan lisätä yksi matalan kynnyksen kurssi, joka voisi houkutella harrastajia laajemminkin mukaan. FitJudo on suunnattu enemmän aikuisille harrastajille, mutta ikähaitari voi olla myös laajempi, esimerkiksi 15–50 vuotta. FitJudo nimenä pyrkii jo osittain selittämään itsessään harjoittelun mallia.

Kurssin tavoitteet ja sisältö

FitJudokurssilla tavoitellaan lihaskunnon ja liikkuvuuden kehittämistä jokaisen omista lähtökohdista. Tarkoituksena on edistää lihaksiston kykyä tukea hallittua liikettä sekä laajentaa liikeratoja jokaisen oman kehon mukaan. Judon liikkuvuus- ja lajiharjoitteet tukevat hyvin tätä tavoitetta. Tekniikkaharjoitukset pohjautuvat erityisesti kurssin alkupuolella liikeratoihin joko yksin- tai pariharjoitteina. Judollisuutta ei korosteta, vaan taidon oppiminen tapahtuu liikkeiden toistojen ja harjoitustilanteiden varianssin kautta. Samalla kehitetään kestävyysominaisuuksia kuin huomaamatta.

Ihminen on kokonaisvaltainen paketti. Jos keho voi paremmin yleensä myös mieli voi paremmin ja toisinpäin. Mikäli molempiin voidaan vaikuttaa positiivisesti, on lopputulos enemmän kuin osiensa summa. Tämän vuoksi FitJudon konseptissa keskitytään onnistumisiin ja (edes pieneen) kehitykseen, jotta voidaan pitää jokaisen yksittäisen harrastajan motivaatioita yllä. Edellisten lisäksi tausta-ajatuksena on judolle tyypillisen yhteisöllisyyden hyödyntäminen harjoittelussa, jossa ryhmä on jokaisen harrastajan kehityksen tukena. Tavoitteena on myös antaa luontevasti tilaa mahdollisesti syntyvälle keskustelulle.

Kurssin alussa voivat halukkaat suorittaa alkutestin, joka keskittyy lihaskunnon mittaamiseen. Kehitystä voidaan sitten tarkastella yksi tai kaksi kertaa tehtävässä tasonmittauksessa. Alkutesti ei ole missään nimessä pakollinen, vaan sen voi yhtä hyvin jättää tekemättä. Saman tyyppisesti on harjoitusten sisällä pystyttävä tarjoamaan vaihtoehtoja eri tasoisille harrastajille ja mahdollistaa suunniteltujen liikkeiden eritasoinen tekeminen kevennetysti tai vastusta lisäten. Alusta alkaen pienillä askelilla totuttaudutaan myös parin kanssa työskentelyyn, jotta myöhemmin harjoittelu vieraammankin parin kanssa onnistuu helpommin.

FitJudon tavoite on siis kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parantaminen judollisin keinoin, mutta samalla sen tavoitteena on luoda pohja turvalliselle judon harjoittelulle aloitteleville tai judoon palaaville aikuisille. Perusajatuksena on pitää salille saadut harrastajat ehjinä ja pysymään judon parissa. FitJudokurssilla opitaan myös perustekniikkaa ja kurssin päätyttyä halukkaiden on mahdollista tavoitella keltaista vyöarvoa.

Kurssin markkinointi ja toteuttaminen

Kurssin markkinointi on tarkoitus hoitaa seuran normaalien kanavien kautta eli hyödyntäen esimerkiksi olemassa olevaa some-näkyvyyttä (Facebook, Instagram, nettisivut jne.) sekä mahdollisesti suunniteltuja näytöksiä. On tärkeää pystyä kuvaamaan kurssin sisältö uusille potentiaalisille kohderyhmille ja tätä varten hyödynnetään videoesittelyä, jossa kurssin toimintamallia pystyy avaamaan konkreettisesti.

Markkinoinnissa tavoitteena on lanseerata uusi nimi ja saada herätettyä kiinnostusta toimintaa kohtaan. Tärkein markkinointikanava on kuitenkin suusta suuhun mainonta, joka tehostuu kurssin osallistujien mielikuvien kautta. Markkinointi on uteliaisuuden herättämistä ja laadukas toteutus tuo massan.

Kurssin toteutus on suunniteltu kahtena yhden tunnin harjoituskertana viikon aikana. Tekniikkapainotus on viikon ensimmäisessä harjoituksessa pystytekniikoissa ja toisessa mattotekniikoissa. Harjoituskertaan kuuluu pääsääntöisesti aina tavoitteen asettaminen, nousujohteinen lämmittely lihaskuntoa ja liikkuvuutta kehittävin liikkein. Tämän jälkeen on tekniikkaosio, joka toteutetaan kehonhallintaa haastaen sekä judon perustaitoja opiskellen. Harjoituksen viimeinen osio loppujumpan tai kamppailun kautta päättyy jäähdyttelyyn. Kurssin tuoreudesta johtuen on tärkeää saada harrastajilta suoraa palautetta, joten sille on hyvä varata muutama minuutti aikaa harjoituksen lopussa.

Miten meni ja mitä seuraavaksi

Alkuperäinen toteutussuunnitelma oli suunniteltu syksylle 2020, jolloin harjoituksia olisi ollut kaksi kertaa viikossa. Tämä kuitenkin kariutui heikosti realisoituneen markkinoinnin ja Covid-19 tilanteen vuoksi, koska uusia harrastajia ei käytännössä saatu mukaan toimintaan. FitJudon periaatteita otettiin kuitenkin vanhempien harjoitteluun mukaan liikkuvuusharjoittelun sekä kehonhallinnan osalta ja palaute on ollut hyvinkin positiivista.

Lisäksi käynnistimme kuntopiiriharjoittelun, jossa muun muassa suunniteltuja liikkeitä toteutettiin kiertoharjoitteluna sekä lämmittelyssä ja jäähdyttelyssä. Kuntopiiriharjoitteluun saatiin mukaan henkilöitä useista eri lajitaustoista, kuten jääkiekosta, juoksusta ja hiihdosta. Palaute oli kannustavaa ja sen perusteella voidaan myös todeta vastaavalle toiminnalle olevan kysyntää.

FitJudo toteutetaan Mäntyharjun Judossa myös syksyllä 2021. Tänä vuonna markkinointiin kiinnitetään aivan erilaista huomiota ja siinä saadut kokemukset ja palautteet hyödynnetään kuntopiiriharjoittelun osalta. Myös valmistuvat uudet harjoitustilat tarjoavat hyvän mahdollisuuden näkyvyyden selkeään lisäämiseen. Tavoitteena on luonnollisesti seuran toiminnan virkistäminen ja lisäharrastajien saaminen mahtavan lajin pariin kokemaan urheilun todellista iloa.

Kirjoittaja: Jari Pylvänäinen / Mäntyharjun Judo

 

Tiedostot

Kirjoittaja

Jari Pylvänäinen