Judoliiton koulutusjärjestelmää päivitettiin

Judoliiton koulutusjärjestelmä päivitettiin syyskuussa erottamalla valmentaja- ja ohjaajakoulutukset (VOK -tasot 1-3) ja muu täydennyskoulutus toisistaan.

 
10.11.2017

Päivityksellä selkeytettiin eri tasojen suorittamisen perusteita ja yhdenmukaistettiin minimiosaamisvaatimuksia. Tasokoulutukset perustuvat suomalaisen valmennusosaamisen malliin (https://www.youtube.com/watch?v=alwKOqP3ZNI ) sekä valmennusosaamisen käsikirjaan, joissa valmentajan osaaminen jaetaan urheiluosaamiseen, ihmissuhdetaitoihin, voimavaroihin sekä itsensä kehittämisen taitoihin. Seuraavassa selvitetään eri tasojen osaamistavoitteita ja suoritusvaatimuksia.

VOK-taso 1

Ykköstason valmentajakoulutuksen tavoitteena on, että valmentaja suunnittelee, ohjaa ja arvioi yksittäisen harjoituksen laadukkaasti.

Ykköstason suorittaminen on edellytyksenä 1 dan -kokeeseen.

Ykköstason osaamistavoitteisiin vastataan jatkossakin seurojen järjestämien Judon perusteet (laajuus 15 tuntia) ja Oppimisen ja opetuksen perusteet (laajuus 15 tuntia) -koulutusten avulla. Lisäksi tason suorittamiseen vaaditaan liikunnan alueiden järjestämiä VOK 1-tason teemakoulutuksia yhteensä 20 tuntia. Nuorten etenemistä valmentajan polulla pyritään helpottamaan siten, että U18-ikäluokan maajoukkueleirityksessä mukana olevat judokat suorittavat liikunnan alueiden VOK 1-tason teemakoulutuksia vastaavat opinnot leirityksen yhteydessä. Lisätietoa käytännöistä antaa nuorten olympiavalmentaja Otto Favén.

Teoriaopintojen lisäksi ykköstason suorittamiseen vaaditaan 50 tuntia käytännön ohjaustyötä tatamilla.

VOK-taso 2

Kakkostason valmentajakoulutuksen tavoitteena on, että valmentaja suunnittelee, ohjaa ja arvioi harjoitusvuoden laadukkaasti.

Kakkostason suorittaminen on edellytyksenä 2 dan -kokeeseen.

Valmentajan ja ohjaajan polkua voi jatkaa 1. tason jälkeen kahta reittiä. Lasten ja nuorten ohjaamisesta kiinnostuneet voivat suorittaa Muksujudo 1 -ohjaajakoulutuksen (laajuus 15 tuntia) sekä kamppailulajien yhteisen 2. tason junioriohjaajakoulutuksen (laajuus 85 tuntia). Yksilövalmennuksesta ja urheilijoiden kehittämisestä innostuneen valmentajan kannattaa valita kamppailulajien yhteinen valmentajakoulutus (laajuus 100 tuntia).

Teoriaopintojen lisäksi kakkostason suorittamiseen vaaditaan 100 tuntia käytännön ohjaustyötä tatamilla ykköstason suorittamisen jälkeen.

VOK-taso 3

Kolmostason valmentajakoulutuksen tavoitteena on, että valmentaja suunnittelee, ohjaa ja arvioi urheilijan harjoittelua pitkäjänteisesti.

Kolmostasolla juniorivalmentajille ei ole erikseen omaa koulutusta, vaan kaikki tälle tasolle jatkavat osallistuvat kamppailulajien yhteiseen 3. tason valmentajakoulutukseen (laajuus 150 tuntia).

Teoriaopintojen lisäksi tason kolmostason suorittamiseen vaaditaan 100 tuntia käytännön ohjaus/valmennustyötä tatamilla kakkostason suorittamisen jälkeen.

Pitkän kilpauran tehneille tai edelleen kilpaileville judokoille hyvä vaihtoehto 2. ja 3. -tasojen suorittamiseen on Urheilijasta valmentajaksi (URVA) -koulutus, jota järjestää Suomen Valmentajat yhteistyössä Varalan Urheiluopiston kanssa.

Kolmostason valmentajakoulutus ja Urheilijasta valmentajaksi -koulutus antavat valmiudet hakea valmentajan ammattitutkinnolle (VAT).

Ammatillinen ja korkeakoulutaso

VOK 3 -tason jälkeisestä valmentajakoulutuksesta vastaavat Urheiluopistot (Valmentajan ammattitutkinto VAT ja Valmennuksen erityisammattitutkinto VeAT) sekä korkeakoulut (liikunnanohjaaja AMK ja LitM).

Kansainvälisen lajiliiton (IJF) valmentajakoulutus

IJF järjestää valmentajakoulutusta kolmella eri tasolla (Instructor, Coach ja Pro Licence). Koulutuksia pidetään ympäri maailman eri maissa ja ne kestävät pääsääntöisesti noin vuoden kerrallaan. Yksittäinen koulutus koostuu sähköisessä oppimisympäristössä tapahtuvista opinnoista sekä lähijaksoista. Suomesta Instructor-tason koulutusta tekevät parhaillaan maajoukkuevalmentajat, jonka myötä kokemuksia sisällöistä saadaan lisää. Tulevaisuudessa Instructor-tasoon kuuluvan lähijakson järjestäminen Suomessa vaatisi riittävän määrän (noin 30) sitoutuneita valmentajia. Yksittäisten valmentajien on kuitenkin mahdollista Judoliiton suosituksella lähteä suorittamaan koulutusta ulkomaille.

Täydennyskoulutus

VOK-tasokoulutusten tarkoituksena on osaamisen kehittäminen, eivät koulutukset sinänsä. Tasokoulutukset ovat yksi tapa tarjota kootusti pureskeltua valmennustietoa innokkaille valmentajille sekä varmistaa tietty minimitaso eri tasoilla vaadittavalle osaamiselle.

Näiden lisäksi oleellista on judokan oma aktiivinen asenne ja halu jatkuvaan uuden oppimiseen ja kehittymiseen. Nykymaailmassa ongelma ei ole tiedonsaanti. Haasteena on päinvastoin tiedon suodattaminen ja olennaisen löytäminen kaiken informaation keskeltä. Judoliiton koulutuksen tehtävänä on vastata omalta osaltaan tähän haasteeseen kokoamalla eri aiheista hyödyllisiä koulutuspaketteja. Koulutuksissa tuoretta tietoa on koottu johdonmukaisella tavalla paketiksi viikonloppuun tai joissain tapauksissa yhteen päivään, ja opittavat asiat käydään läpi parhaimpien asiantuntijoiden johdolla.

Judoliitto järjestää myös jatkossa laajalla rintamalla täydennyskoulutusta seuraavien otsikoiden alla: lapset ja nuoret; valmennus ja lajitekniikka; ikääntyneiden judo; vammaisurheilu; seuratoiminnan kehittäminen sekä kata-, graduointi- ja tuomaritoiminta. Vuoden 2016 aikana lanseerattiin uusina koulutuksia puolivuosittaiset seuravalmentajien tekniikkakoulutukset sekä Judokan VoimanPolku -koulutus.

Uusien koulutusten lisäksi on tärkeää elää ajassa ja olla myös valmis uudistamaan tai kokonaan poistamaan koulutuksia, jotka eivät enää palvele muuttuneita tarpeita. Näin ollen koulutustarjontaa tullaan myös jatkossa päivittämään ja muokkaamaan kentältä tulevan kysynnän ja tarpeiden sekä lajin kehittymisen mukaan.

Koska suomalaisella judokentällä on tapahtumia paljon, pyritään eri kohderyhmien koulutuksia jatkossa yhdistämään tarkoituksenmukaisesti. Tästä hyvänä esimerkkinä ovat seuravalmentajien tekniikkakoulutukset, jotka toimivat myös graduointioikeuksien ylläpitämiskoulutuksina (ks. lisää https://www.judoliitto.fi/vyokoekomissio/graduointioikeudet/) sekä 2. ja 3. -tasojen valmentajakoulutusten lajijaksoina niiden ollessa käynnissä.

Tasotodistusten hakeminen

VOK -tasotodistusten hakeminen tapahtuu jatkossa samalla tavoin kuin aiemminkin osoitteessa https://www.judoliitto.fi/judoliitto/koulutus/tasotodistushakemukset/ .

Tiedostot