Suorituksen analysointi tarjoaa perusteet kehitykselle

Erilaiset suorituksen analysointimenetelmät ovat yleistyneet myös judovalmennuksen parissa. Analysoinnin tarkoituksena on lisätä ymmärrystä lajista sekä auttaa valmentajia ja urheilijoita tekemään perusteltuja valintoja harjoittelun ja ottelusuorituksen parantamiseksi. Lapin ammattikorkeakoulun lehtorina toimiva Petteri Pohja kertoo aiheeseen liittyvästä ilmaisesta verkkokoulutuksesta.

 
15.9.2020

Judo-ottelu on hyvin moniulotteinen ja muuttuva tapahtuma, joten systemaattista analysointia ja mittaamista tarvitaan kokemuksen ja näppituntuman rinnalle. Suoritusta analysoidaan pääasiassa määrällisesti erilaisia datatietoja keräämällä tai laadullisesti videoiden avulla.

Suorituksesta voidaan analysoida ainakin ottelun fyysisiä ominaispiirteitä ja vaatimuksia tai taktisia kuvioita sekä teknisiä liikkeitä. Laird & Waters tutkimuksessa (2008) kokeneiden jalkapallovalmentajien kyky havaita ja muistaa pelin kriittisiä tapahtumia tarkasti oli 59,2 %. Samasta tilanteesta tai ottelusta tehtiin useampia erilaisia silmämääräisiä tulkintoja, joten objektiiviselle ja systemaattiselle analysoinnille on kyllä tilaa valmennuksessa.

Judossa käytetty Athlete Analyzer -ohjelmisto antaa työkalun laadullisen ja määrällisen videoanalyysin tekemiseen. Työkalua on opeteltava kuitenkin käyttämään, joten valmentajien on syytä perehtyä vähän syvemmin analysoinnin perusteisiin ja menetelmiin, jolla kerättyä tietoa tulkitaan oikein ja miten se saadaan vietyä osaksi harjoittelua.

Urheilijan olisi itsekin hyvä oppia analysoimaan omaa tekemistään sekä vastustajiaan. Monesti tämä oppi kertyy hitaasti vuosien aikana ja kokemuksien kautta. Tehokkaampaan harjoitteluun ja nopeampiin tuloksiin voi päästä, kun suorituksen analysointi on jo uran alussa riittävällä tasolla. 

Urheilijan suorituksen analysointi voidaan jakaa karkeasti muutamaan osaan:

  1. suorituksen aikainen analysointi ja palaute
  2. suorituksen jälkeinen analyysi (video + data)
  3. analyysin tulkinta, palaute ja raportointi
  4. seuraavan harjoituksen/suorituksen suunnittelu.

Suorituksen analysointia voidaan tehdä myös vastustajista, jolloin ottelutaktiikkaa voidaan rakentaa omien vahvuuksien varaan ja vastustajan heikkouksia hyödyntäen.

Lapin ammattikorkeakoulu tarjoaa Skills4Life – Taidot elämään -hankkeen puitteissa ilmaista koulutusta mm. soveltavaan suorituksen analysointiin. Koulutus toteutetaan verkossa ajasta ja paikasta riippumatta, joten opiskelun voi suunnitella ja toteuttaa itselleen sopivalla tavalla ja aikataululla. 

Lisätietoa opinnoista ja muista mahdollisista opintovaihtoehdoista löydät linkistä: https://blogi.eoppimispalvelut.fi/skills4life/

Kirjoittaja

Petteri Pohja