Judon kata taipuu soveltamalla

Sovelletussa judossa kataa on pidetty vaikeana esittää ja opettaa, koska sovelletun judon urheilijoiden monenlaiset rajoitteet voivat asettaa ylipääsemättömiä esteitä näyttää sellaista kataa, jota judon vyövaatimukset edellyttävät.

 
 
26.11.2019

Osa sovelletun judon judokoista on pystynyt esittämään esimerkiksi ruskean vyön katan, kun ukena on vaikkapa oman seuran sovelletun valmentaja tai ohjaaja, joka osaa toimia niin, että tori yltää parhaimpaansa. Homma muuttuu aivan toisenlaiseksi, kun kahden sovelletun judokan pitäisi esittää kata toisen ollessa tori ja toisen uke. Tämä malli on se tavoite, johon eri seuroissa pyritään.

Yhteistä virallista ”sovelletun kataohjesääntöä” ei ole olemassa, vaan eri seuroissa on pyritty vaihtelevin tuloksin noudattamaan sitä katamallia, jota judossa yleisesti esitetään. Toki tätä mallia on sovellettu kullekin urheilijalle sopivaksi, mutta niin, että on pyritty seuraamaan peruskatan tekniikkavalikoimaa.

Lahden Judoseuran Ari Peltonen, joka kilpailee katassa ja toimii myös seuran sovelletun judon päävetäjänä, on tarttunut judokaa hihasta ja lähtenyt luomaan perustaa sovelletun judon katamallille.

Ajatuksena on, että kussakin seurassa kaikille voidaan kehittää omanlaisensa kata esimerkiksi yksilön vahvimpien tekniikoiden varaan. Tässä mallissa sovelletun judon judoka voi esittää katansa toisen sovelletun judon urheilijan kanssa, jolloin nähdään myös uken osaaminen.

Peltosen mukaan katan muotoa noudatetaan. Kummarruksista ja liikkumisesta ei tingitä. Tsugi-ashi ja aymi-ashi kuuluvat kuvaan ja toiminta tulee esittää oikein tilanteissa, joissa tori itse tai uke ovat liikkeelle panevina voimina.

Sovelletun judon katamallia esiteltiin marraskuun 9. päivänä Nummelassa pidetyllä leirillä. Ari Peltonen oli rakentanut mallin kouchigarille. Hän esitti katan Kamizan Kimmo Töttölän kanssa. Sen jälkeen Lahden Judoseuran sovelletun judokat, Ilona Lindroos ja Sanna-Maarit Tapaninen esittivät saman katan. Katan harjoittelua Ilonalla ja Sanna-Maaritilla oli takanaan ennen Nummelan leiriä vain parilta päivältä.

Teksti ja videot Ilkka Valtasaari

https://youtu.be/JSesSMHxMsc

https://youtu.be/6xDZSPq4iGg