Samuli Viitanen - Sasae-Tsurikomi-Ashi

 
 
14.7.2017